WICO campus Sint-Maria is een school met een brede eerste graad en met een ruim studieaanbod binnen de domeinen:

  • Handel,
  • Personenzorg en
  • Wetenschappen.

Onze opleidingen zijn zowel theoretisch als praktisch en bereiden voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

 

Met het talent van elke jongere als uitgangspunt werken we aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij zijn een warme school met een hart voor leerlingen, waar de christelijke waarden gestalte krijgen in onze dagelijkse werking.

 

Sint-Maria staat voor:

  • Eigentijds en motiverend onderwijs
  • Een ervaringsgerichte aanpak
  • Respect voor verscheidenheid
  • Een evenwichtig zorgbeleid
  • Inspraak en overleg

  

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap