WICO campus Sint-Maria is een school met een brede eerste graad en met een ruim studieaanbod binnen de domeinen:

  • Handel,
  • Personenzorg en
  • Wetenschappen.

Onze opleidingen zijn zowel theoretisch als praktisch en bereiden voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

 

Met het talent van elke jongere als uitgangspunt werken we aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij zijn een warme school met een hart voor leerlingen, waar de christelijke waarden gestalte krijgen in onze dagelijkse werking.

 

In onze school:

  • gaan we voor vernieuwing,
  • leer je door te doen,
  • krijg je de nodige ondersteuning en begeleiding,
  • staan we open voor je mening en kiezen we voor overleg,
  • mag je jezelf zijn en je eigen weg zoeken,
  • werken we aan een gezonde levensstijl met ruimte voor sport.

  

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap