Veel gestelde vragen

Afwezigheden

  • Je verwittigt de school zo snel mogelijk.
  • Je brengt een overlijdensbericht binnen of een attest van de gemeente.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

  • Wanneer het gaat om een voorziene reden, meld je je vooraf bij de directie.
  • Wanneer het gaat om een onvoorziene reden,  meld je je achteraf bij de directie.
  • Je brengt altijd een afwezigheidsdocument ondertekend door de directie binnen.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

  • Je meldt je vooraf aan de leerlingenbalie wanneer de afspraak genoteerd staat.
  • Je meldt je bij vertrek en aankomst aan de leerlingenbalie.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

  • Je vraagt vooraf toestemming aan de leerlingenbalie.
  • Je brengt de uitnodiging of het bewijs van aanwezigheid binnen in het secretariaat.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met Sabine Bloemen

  • Laat één van je ouders bellen naar de school: 011 64 21 13 (liefst voor half negen ’s morgens).
  • Als je 1, 2 of 3 dagen afwezig bent, volstaat het om een afwezigheidskaart van de school binnen te brengen in het secretariaat. Deze kaarten vind je terug achteraan in de schoolagenda.
  • Als je meer dan 3 dagen afwezig bent, breng je een doktersattest binnen zodra je terug bent.
  • Afwezigheden wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk voor en na schoolvakanties dienen gewettigd te worden met een medisch attest.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

  • Je meldt je aan de leerlingenbalie met je schoolagenda.
  • Een secretariaatsmedewerker helpt je verder.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

  • Je vraagt toestemming aan de leraar om naar het secretariaat te gaan.
  • Je meldt je aan het leerlingensecretariaat.
  • Een secretariaatsmedewerker helpt je verder.

   

  Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met:

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap