Het schoolreglement

In het schoolreglement kan je een antwoord vinden op alle vragen over ieders rechten en verantwoordelijkheden. Het respecteren van onze schoolregels maakt een vlotte samenwerking mogelijk.

 

Je kan het beschouwen als een contract tussen school, ouders en leerling. Enerzijds lees je hierin de doelstellingen en de waarden die onze school hanteert, ons pedagogisch project. Anderzijds heeft het schoolreglement ook juridische waarde.

 

Door te klikken op onderstaande link kom je bij het schoolreglement.

 

Schoolreglement 2019-2020

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap