PAG

De pastoraal op onze school wordt gedragen door de Pastorale ActieGroep (PAG). Vanuit het respect voor ieders levensvisie trachten wij de christelijke waarden binnen de schoolgemeenschap tot leven te brengen. Vanuit een sterk geloof in de goedheid van ieder mens proberen we leerlingen en leerkrachten met een gelovig hart aan te spreken in een begrijpelijke taal.

Doorheen de pastoraal willen we de leerlingen laten aanvoelen dat 'MENS ZIJN' meer is dan enkel kunnen en presteren.

We willen als leerkrachten samen met de leerlingen bouwen aan een school waar waarden van geloof, inzet, danken, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid tot hun recht komen.

We werken binnen de PAG met de 4 bouwstenen voor de pastoraal op school:

ontmoeten - verkondigen - dienstbaarheid - vieren

 

Projectwerking 2de graad Ondernemen & IT

Peterschapsproject

In het derde jaar kom je via het peterschapsproject in contact met de plaatselijke bedrijfswereld. Gedurende één schooljaar krijg je een peterbedrijf toegewezen. Dit bedrijf engageert zich om jou en jouw klasgenoten informatie ter beschikking te stellen. Via een bedrijfsbezoek leer je verschillende aspecten van een bedrijf op een realistische manier begrijpen.

Vlajo JIEHA

In het vierde jaar organiseer je in de lessen bedrijfseconomie een project rond het thema "marketing". Je start voor een korte periode een eigen onderneming op met als doel kennis te maken met het ethisch ondernemen. Je stelt een businessplan op, de taken van marktonderzoek worden verdeeld, je staat in voor de promotie en de verkoop van fairtrade-producten, bio-producten of streekproducten en dit ten voordele van een goed doel naar keuze. Zo leer je initiatief nemen, plannen maken, samenwerken in team, creatief zijn, verantwoordelijkheid opnemen, ... en dit binnen het kader van eerlijke handel.

 

Vlajo Challenge

 

Vlajo Challenge is een online educatief spel. De leerlingen worden baas van hun eigen virtuele winkelketen en nemen het op tegen hun klasgenoten in een spannende uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde winkelen de klanten in de stad en gelden de courante marktprincipes. Al spelend maken de leerlingen zo kennis met zaken als een winkel openen, producten aankopen, voorraadbeheer, reclame maken, personeel aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concurrentie, winst -maken, lenen enzomeer.

 

 

Vijflandenontmoeting

Elk jaar neemt de school deel aan een uitwisseling waarin ongeveer 600 leerlingen en 125 begeleiders van zes verschillende scholen uit vijf verschillende landen elkaar ontmoeten op sportief, cultureel en wetenschappelijk vlak. 

Het cultureel programma wordt ieder jaar weer aan een ander thema opgehangen. Nu eens is het een musical, dan weer een totaalspektakel, maar steevast is er plaats voor musicerende en dansende leerlingen, een persgroep en kunstige creatievelingen.

Het sportgedeelte ziet er elk jaar hetzelfde uit. De wedstrijden situeren zich in de volgende sporten: voetbal, handbal, volleybal, zwemmen, atletiek, basketbal, tafeltennis en schaken.

De deelnemende scholen zijn:

  • België: WICO campus Sint-Hubertus en campus Sint-Maria, Neerpelt
  • Nederland: Scholengemeenschap Were-Di, Valkenswaard
  • Duitsland: Städt. Math.-Gymnasium, Mönchengladbach
  • Frankrijk: Institution Notre Dame des Anges, Saint-Amand-les-Eaux
  • Luxemburg: Lycée Classique, Diekirch

 

De zaak 'Polly Meer'

In het kader van een kennismaking met wetenschappelijk werk en de realisatie van een reeks eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie nodigt WICO jaarlijks alle zesdeklassers van de omringende basisscholen uit voor een boeiende workshop wetenschappen in de labo’s van onze campus. 

 

Onder de deskundige leiding van de leerlingen van de studierichtingen Techniek-wetenschappen en Sociale en technische wetenschappen onderzoeken de bezoekers dan bewijsmateriaal, doen ze experimenten met plastics en proberen ze de ontvoerder van het meisje ‘Polly Meer’ te ontmaskeren.

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap