De PAG

De pastoraal op onze school wordt gedragen door de Pastorale ActieGroep (PAG). Vanuit het respect voor ieders levensvisie trachten wij de christelijke waarden binnen de schoolgemeenschap tot leven te brengen. Vanuit een sterk geloof in de goedheid van ieder mens proberen we leerlingen en leerkrachten met een gelovig hart aan te spreken in een begrijpelijke taal.

 

Doorheen de pastoraal willen we de leerlingen laten aanvoelen dat 'MENS ZIJN' meer is dan enkel kunnen en presteren.

We willen als leerkrachten samen met de leerlingen bouwen aan een school waar waarden van geloof, inzet, danken, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid tot hun recht komen.

 

We werken binnen de PAG met de 4 bouwstenen voor de pastoraal op school:

  • ontmoeten
  • verkondigen
  • dienstbaarheid
  • vieren

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap