1e graad Handel

Talent stimuleren? Zo vroeg mogelijk!

Tijdens het project Talent4Event werk je een eigen event uit. In het 

eerste jaar ga je hierbij eerst op zoek naar je eigen ondernemende talenten en in het tweede jaar zet je deze in tijdens het uitwerken van 2 events namelijk:

  • ‘Schoolfun’ (t.v.v. Rode Neuzen Dag) en
  • ‘Aftersponsorloopparty’ (t.v.v. een jaarlijks te bepalen goed doel).

Je leert hierbij hoe het voelt om samen te werken en om te gaan met de verschillende talenten in de klas. Een hele ervaring en meerwaarde, ook voor andere vakken omdat je deze talenten nu meer bewust gaat inzetten bij elk groepswerk.

 

 

2e graad Ondernemen & IT

Peterschapsproject

In het derde jaar kom je via het peterschapsproject in contact met de plaatselijke bedrijfswereld. Gedurende één schoolja

ar krijg je een peterbedrijf toegewezen. Dit bedrijf engageert zich om jou en jouw klasgenoten informatie ter beschikking te stellen. Via een bedrijfsbezoek leer je verschillende aspecten van een bedrijf op een realistische manier begrijpen.

Vlajo JIEHA

In het vierde jaar organiseer je in de lessen bedrijfseconomie een project rond het thema "marketing". Je start voor een korte periode een eigen onderneming op met als doel kennis te maken met het ethisch ondernemen. Je stelt een businessplan op, de taken van marktonderzoek worden verdeeld, je staat in voor de promotie en de verkoop van fairtrade-producten, bio-producten of streekproducten en dit ten voordele van een goed doel naar keuze. Zo leer je initiatief nemen, plannen maken, samenwerken in team, creatief zijn, verantwoordelijkheid opnemen, ... en dit binnen het kader van eerlijke handel.

 

In het schooljaar 2018-2019 runt 4o&i:

In het schooljaar 2017-2018 richtten de leerlingen van 4o&i twee bedrijfjes op:

Vlajo Challenge

Vlajo Challenge is een online educatief spel. De leerlingen worden baas van hun eigen virtuele winkelketen en nemen het op tegen hun klasgenoten in een spannende uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde winkelen de klanten in de stad en gelden de courante marktprincipes. Al spelend maken de leerlingen zo kennis met zaken als een winkel openen, producten aankopen, voorraadbeheer, reclame maken, personeel aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concurrentie, winst -maken, lenen enzomeer.

 

 

 

3e graad Marketing & Ondernemen

Mini-ondernemingen

Op talrijke plaatsen in Vlaanderen en in verschillende andere landen zijn jongeren gedurende enkele uren per week druk bezig met het beheren van een eigen bedrijf. Zij plaatsen aandelen, maken en verkopen een product, voeren een boekhouding, berekenen de kostprijs, stellen jaarrekeningen op en houden algemene vergaderingen voor de aandeelhouders. Net zoals het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat, maar dan op jongerenschaal!

Vlajo Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij de jongeren hun persoonlijke mogelijkheden leren verkennen aan de hand van een eigen onderneming. De jongeren kruipen voor de duur van een schooljaar (ev. 2 schooljaren) in de huid van de ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen.

 

 

3e graad IT & Netwerken

Vijfde jaar

In 5i&n stap je in een 2-jarig project om een eigen studentenbedrijf op te richten in het kader van het attest bedrijfsbeheer. Je maakt zelf een businessplan op, zorgt voor startkapitaal (via aandelen), stelt dit voor aan een eerste vergadering van aandeelhouders en voert het ten slotte ook zo uit (marketing, huisstijl, verkoopmomenten, verkoopsstand ...). 

Zesde jaar

In 6 i&n ga je verder in teams van maximum 5 personen met het beheren van je eigen studentenbedrijf. De opstart is hiervan doe je al in het 5e jaar en de nodige verkoopmomenten worden voorbereid en georganiseerd.

 

Na de afsluiting van het bedrijfje op het einde van het 6e jaar wordt de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders bij de afsluitende aandeelhoudersvergadering.

 

In de derde graad richtten de leerlingen deze mini-ondernemingen op:

Financieel-economische oefeningen met Excel

Naast het beheer van je eigen studentenbedrijf leer je ook de bedrijfseconomische activiteiten in detail uit te werken én te automatiseren in MS-Excel.

Ondernemer Voor de Klas

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen:

  • wat verwachten bedrijven van afgestudeerden;
  • welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies?

Niets zo interessant als al deze vragen rechtstreeks aan enthousiaste ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen!

Ook wij doen jaarlijks mee met dit overkoepelende Vlajo-project, dit om het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers te vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren te creëren.

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap