WICO campus Sint-Maria is een school met een eerste graad en met een ruim studieaanbod binnen de domeinen Handel, Personenzorg en Wetenschappen. Onze opleidingen zijn zowel theoretisch als praktisch en bereiden voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. In elke richting maken leerlingen kennis met het werkveld door tal van bedrijfsbezoeken, projecten en stages.

 

‘Jonge mensen helpen in de verdere ontplooiing van heel hun persoon en in hun vorming tot volwaardig lid van de mensengemeenschap’, zo lezen we in de Constituties van de oprichters van onze school, de Zusters van Berlaar*.  Vanuit het talent van elke leerling werken we mee aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat bij ons om ‘leren leren’, en ook om ‘leren leven’. We willen elke leerling zoveel mogelijk groeikansen bieden door hem of haar aan te spreken op motivatie, interesse en capaciteiten. Met de nodige structuur en begeleiding streven we ernaar samen met elke leerling een gepast traject te zoeken om hem/haar voor te bereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. 

  

*Deze constituties zijn vertaald in ons opvoedingsproject ’Hart van God op aarde zijn’, Berlaar, 2001.

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap