Vanuit de traditie van de Zusters van Berlaar laten we ons inspireren door het evangelie om vandaag ‘hart van God op aarde’ te zijn. De boodschap van Jezus Christus krijgt gestalte in onze dagelijkse werking, in onze aandacht en zorg voor elkaar, voor onze omgeving en voor het leefmilieu. De godsdienstlessen willen daarin bijdragen en zijn een belangrijk onderdeel van ons project.

 

Wij willen een warme school zijn met een hart voor alle leerlingen, met respect voor elke vorm van religie of levensbeschouwing.

 

In onze pedagogische aanpak staan onze christelijke eigenheid ‘Hart van God op aarde zijn’ en het ABC van de motivatie centraal. Dit vertalen we naar 3 kerngedachten:

  • zelf verantwoordelijk (Autonomie),
  • warme school (Betrokkenheid),
  • leren door te doen (Competentie).

 

In onze school:

  • gaan we voor vernieuwing,
  • leer je door te doen,
  • krijg je de nodige ondersteuning en begeleiding,
  • staan we open voor je mening en kiezen we voor overleg,
  • mag je jezelf zijn en je eigen weg zoeken,
  • werken we aan een gezonde levensstijl met ruimte voor sport.

 

De werking op de verschillende campussen van WICO vertrekt van een gemeenschappelijk opvoedingsproject. Het staat verwoord in het WICO-charter, dat tot stand kwam na een ruime overlegronde met alle betrokkenen van de verschillende WICO-campussen.

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap