WICO introduceert STEAM in haar onderwijs

WICO introduceert STEAM in haar onderwijs 

 

Alle campussen van de scholengemeenschap WICO zullen vanaf volgend schooljaar werken aan STEAM-onderwerpen in het eerste jaar van de eerste graad. Dit gemeenschappelijk, pedagogisch project is een onvervalste primeur voor de scholengemeenschap. 

 

STEAM staat voor science, technology, engineering, art en mathematics. De term STEM is internationaal gegroeid. STEM wil jongeren warm maken voor de domeinen wetenschap, technologie en wiskunde en het onderwijs nauwer laten aansluiten bij de huidige kenniseconomie en arbeidsmarkt. WICO wil hierin een stap verder gaan door art toe te voegen. Art staat voor creativiteit en innovatie, voor kunst en design en voor ethische en filosofische vragen. Engineering is onmogelijk zonder creativiteit, dus zonder art. 

 

Drijfveren voor het introduceren van STEAM 

 

De bedoeling van het STEAM-project is om aan alle leerlingen de kans te bieden om talent of passie te ontdekken rond de STEAM-disciplines wetenschappen, wiskunde, technologie en engineering. STEAM geeft hun de kans om een aantal belangrijke competenties te verwerven: die van teamspeler, van onderzoeker, van ontwerper, van operator, van manager… 

 

Door STEAM ontstaat de mogelijkheid om de didactiek van de vakken wiskunde, wetenschappen en techniek om te buigen naar een geïntegreerde aanpak. Het project zorgt ervoor dat de leerstof van de aparte vakken beter wordt ‘vastgehouden’ en geïntegreerd in één geheel van kennis en vaardigheden. 

 

Alle leerlingen van de verschillende WICO-scholen zullen werken aan dezelfde STEAM-onderwerpen. Elke campus kan het project aanpassen zodat iedere leerling het op zijn eigen tempo en met zijn eigen interesses kan uitwerken. Op termijn zal de STEAM-aanpak zijn ingang vinden in alle jaren van alle opleidingen. 

 

Peterschap Koen Vanmechelen 

 

WICO heeft de Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen snel bereid gevonden zijn naam te verbinden aan het project. 

 

Koen Vanmechelen is internationaal gekend door verschillende kunstprojecten zoals zijn Cosmopolitan Chicken Project. Momenteel stelt hij tot november het kunstwerk Protected Paradise tentoon op de Biënnale van Venetië. 

 

Hij laat zich inspireren door diversiteit en identiteit en hij streeft naar het accepteren van culturele verschillen en naar het begrijpen van de andere. De projecten van Koen Vanmechelen brengen steeds kunst, wetenschap en techniek samen. Hij is een STEAM-kunstenaar avant la lettre en hij is daarom de geknipte persoon om het WICO-project mee gestalte te geven. De scholengemeenschap WICO is hem hier erg erkentelijk voor. 

 

U kunt meer informatie over Koen Vanmechelen en zijn werken terugvinden op www.koenvanmechelen.be.


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap