Wetenschappen voor Peltse lagere scholen

Het aantal lagere scholen dat een eigen laboklas heeft, is erg beperkt (zo niet onbestaande). Daarom stellen wij onze labo's jaarlijks open voor alle laatstejaars van de lagere scholen in Pelt.

Onder begeleiding van leerlingen van Techniek-Wetenschappen en Sociale & Technische Wetenschappen leren de zesdeklassers de beginselen van het wetenschappelijk onderzoek als echte speurders in een politielabo. Hun nieuwsgierigheid en enthousiasme verraadt steeds weer heel wat wetenschappelijke interesse. 


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap