Week van de geletterdheid

Eén op tien jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd en heeft problemen met taal, cijfers, ICT en multimedia. In de 'Week van de geletterdheid' wordt er niet alleen aandacht gevraagd voor deze jongeren, maar ook ingezet op het verhogen van die geletterdheid.

De hele week is er op school aandacht voor deze actie met als hoogtepunt de actiedag op donderdag waarbij niemand aan het probleem kan ontsnappen ...

 

 


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap