Nieuwjaarsreceptie met academische zitting

Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar ook op Sint-Maria ingezet met een nieuwjaarsreceptie. Dit keer kreeg ze echter een iets officiëler karakter door de academische zitting die ter gelegenheid van de opening van de nieuwe G-blok (of zorgcampus) werd gehouden.

Naast een woord van directie en archtecten, werd ook het verhaal achter 'het-glasraam-zonder-gezicht' uit de doeken gedaan; een glasraam dat de beeldenstorm en vernielerijen in het leegstaande voormalige ziekenhuis ternauwernood overleefde. 


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap