Groen, groener, groenst!

Al jaren werkt de Milieuraad mee aan Milieuzorg Op School (of MOS, een initiatief van de Vlaamse overheid) en die jarenlange inspanningen werden op 9 oktober beloond. Uit handen van de vertegenwoordiger van minister Schauvliege van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kreeg een delegatie geëngageerde tweede- en derdejaars in Vilvoorde het logo officieel overhandigd.

Het gezelschap werd er getrakteerd op lekkere broodjes en cake, een show over de afvalladder en duurzaam materialenbeheer, en uiteraard de uitreiking van het derde MOS-logo zelf.
Het aantal Vlaamse scholen dat zich de trotse eigenaar van dit logo mag noemen, is overigens erg dun gezaaid. Binnen WICO is Sint-Maria de eerste campus die zich een MOS 3-school mag noemen.

Dit derde MOS-logo mag dan al het ultieme logo zijn, de uitdaging houdt niet op: als school blijven we verder werken aan de bewustmaking van alle leerlingen en leerkrachten en proberen die milieuvriendelijke attitude zelf ook zo veel mogelijk in praktijk te brengen. Onze nieuwe voorgevel springt misschien het meest in het oog, maar daarachter zit een dikke laag isolatie en nog eens daarachter zitten jongelui die oog hebben voor de toekomst van onze wereld!


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap