5-landen = laatste grote bestelling

Mini-onderneming, Duzells (een project van 6M&O)  loopt ten einde. Na een jaar hard werken zijn de leerlingen bezig aan de afronding van hun project. Voor de deelnemers aan de 5-landenontmoeting deden zij één van hun laatste grote bestellingen.

Op de foto ziet u de sjaals voor de deelnemers van Sint-Maria én Sint-Hubertus!

Duzells wenst alle deelnemers veel succes! 


Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap