Dit studiegebied richt zich tot praktisch ingestelde leerlingen met een voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen, tot creatief en sociaal voelende jongeren, die over een ruim inlevingsvermogen beschikken. STW is een sterk theoretisch-technisch onderbouwde studierichting die vooral voorbereidt op professionele bacheloropleidingen.

 

In deze studierichting verken je de wisselwerking tussen mens, maatschappij en milieu. Het wetenschappelijk onderbouwen gebeurt vanuit de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Het technische aspect uit zich in de praktijk van de voedselbehandeling waar wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden in experimenteren en organisatieopdrachten.

 

De leerling die voor Sociale en technische wetenschappen kiest, heeft in de 1ste graad meestal ook de optiek Sociale en technische vorming gekozen. Daarnaast is er een instroom van leerlingen uit ASO en TSO.

 

TWEEDE GRAAD: de basisopleiding

In de tweede graad wordt sociale en technische wetenschappen een volwaardige studierichting. De vakken sociale wetenschappen (3 lesuren) en natuurwetenschappen (4 lesuren) en integrale opdracht (IO - 7 lesuren) zijn de drie pijlers van de opleiding. In deze studierichting leer je probleemoplossend denken en handelen en ontwikkel je een aantal competenties. Zo krijg je een brede algemene vorming. 

 

Wat van je verwacht wordt

  • interesse voor een brede algemene vorming gebaseerd op inzichten in de mens- en natuur wetenschappen
  • sociaalvoelend zijn
  • de nodige technische vaardigheid en creativiteit

 

Download hier onze richtingsfolder!

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap