erzorging-voeding

In de tweede graad maak je in eenvoudige leersituaties en altijd onder begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten.

De studierichting Verzorging-Voeding is een goede voorbereiding op de studierichting Verzorging in de derde graad.  In de tweede graad word je voorbereid op het vlak van de indirecte zorg (groot- en kleinhuishouding) en van de directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen). 


Via praktijkgerichte vakken worden oefensituaties aangeboden waardoor je je kwaliteiten, je mogelijkheden en interesses leert ontdekken. Wat je moet kennen en kunnen is samengevat in 9 algemene doelstellingen. Zij hebben te maken met alle facetten van de totaalzorg voor 3 belangrijke doelgroepen: 

  • medeleerlingen
  • gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar
  • gezonde volwassenen

Lessentabel

Toelatingsvoorwaarden

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 2de graad

  • als je een getuigschrift van de 1ste graad behaald hebt
OF
  • als je 15 jaar bent uiterlijk op 31/12 volgend op de aanvang van het schooljaar (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad)
OF
  • als je een regelmatige leerling bent van het BUSO (opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4) mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
OF
  • omdat je in de richting Verzorging-voeding rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt, moet je via je huisarts een attest van lichamelijke  geschiktheid kunnen voorleggen.

 

Wat van je verwacht wordt

  • een groot sociaal gevoel
  • interesse en inzet
  • verantwoordelijkheidszin

 

Projecten

Wie in deze wereld meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Je moet ook flexibel zijn en communicatief vaardig. Je moet bovendien in team kunnen samenwerken.

 

Via de projecten leer je op een geïntegreerde wijze de inhoud van de vakken toepassen bij medeleerlingen, bij gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar en bij gezonde ouderen. Voorbeelden van projecten : begeleiding van kleuters bij de carnavalstoet, hulp bijde sportdag lagere school, kerstfeest in een rusthuis,… .

 

Doorstromingsmogelijkheden naar de derde graad in het studiegebied personenzorg

 

Download hier onze richtingsfolder!

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap